Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace Style LTE (SM-G357FZ)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace Style LTE (SM-G357FZ)


ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Ace Style LTE (SM-G357FZ)
DOWNLOAD: (link Google Drive)
HƯỚNG DẪN:
  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào