Breaking News

ROM TIẾNG VIỆT CHO OPPO A37M (MT6750)ROM TIẾNG VIỆT CHO OPPO A37M (MT6750)

ROM TIẾNG VIỆT CHO OPPO A37M (MT6750)
ROM TIẾNG VIỆT CHO OPPO A37M (MT6750)

ROM TIẾNG VIỆT CHO OPPO A37M (MT6750)
Rom có thể bị lỗi ứng dụng camera gốc, phải dùng ứng dụng camera ngoài. Cân nhắc trước khi flash

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Mở tool trong thư mục rom, ấn Start All. Tắt điện thoại, nhấn giữ Tăng Âm Lượng và cắm cáp kết nối với máy tính.
  • Sau khi flash xong, khởi động lên thì chọn như ảnh dưới để có Tiếng Việt
  • Thêm hình ảnh thông tin máy:

Không có nhận xét nào