Breaking News

ROM stock OPPO R2001 flashtool ok + file BIN

ROM stock OPPO R2001 flashtool ok + file BIN

DOWNLOAD: 

  • Bản 4G: R2001_11_A.10_140909_4G.rar (646M)
  • R2001_STOCKROM_100714.rar (574M)
    Lưu ý: với bản ROM “R2001_STOCKROM_100714.rar” mọi người tiến hành chọn file và up như bình thưởng chỉ có 1 điểm cần chú ý duy nhất để thoát khỏi cái rung đến điên rồ của R2001 đó là khi chọn file txt xong, ae tự tick và chọn thêm ở 2 mục đó là uboot (file mọi ng chọn là file có tên ” LK ” trong rom giải nén ) và user data (file: userdata nvram .. ).Khi đã tích chọn thêm 2 mục đó xong mọi ng tiến hàng flash và đợi flash tool báo OK
  • Bản 8G: R2001_11_A.14_151016_8G.rar (642M)
  • file BIN: R2001_MTK6582_1512031217_BIN.rar (1,0G)

Không có nhận xét nào