Breaking News

Rom stock cho OPPO Realme U1 (RMX1831 | RMX1833)Rom stock cho OPPO Realme U1 (RMX1831 | RMX1833)

Rom stock cho OPPO Realme U1 (RMX1831 | RMX1833)

DOWNLOAD:

  1. RMX1831:
  2. RMX1833 (4G):

HƯỚNG DẪN:

Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@
Cách active cũ cho ai chưa biết:

Không có nhận xét nào