Breaking News

ROM stock Android 7.0 cho Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) G930FXXU1DPLTROM stock Android 7.0 cho Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) G930FXXU1DPLT

ROM stock Android 7.0 cho Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) G930FXXU1DPLT

Bản Android 7.0 cho Galaxy S7 chính thức được Samsung phát hành hôm này tại Anh, một số khu vực tại Châu Âu và Trung Quốc. Bản Android 7.0 chính thức cho Galaxy S7 có số hiệu bản tạo (build number) là G930FXXU1DPLT.

Firmware Android 7.0 Galaxy S7 G930F/FD

– United Kingdom:
 • Model: SM-G930F/FD
 • Model name: Galaxy S7
 • Country: United Kingdom
 • Version: Android 7.0
 • Changelist: 10273029
 • Build date: Fri, 30 Dec 2016 11:22:52 +0000
 • Security Patch Level: 2017-01-01
 • Product code: BTU
 • PDA: G930FXXU1DPLT
 • MODEM: G930FXXU1DPLT
 • CSC: G930FOXA1DPLT
 • >>> DownloadG930FXXU1DPLT_G930FOXA1DPLT_BTU_FULL.zip (2,1G) | Link Mshare

Không có nhận xét nào