Breaking News

Rom global all Galaxy A7 2016 (A7108 / F / FD / M / S / L / K / Base A710F.2BQC2)Rom global all Galaxy A7 2016 (A7108 / F / FD / M / S / L / K / Base A710F.2BQC2)

Rom global all Galaxy A7 2016 (A7108 / F / FD / M / S / L / K / Base A710F.2BQC2)

THÔNG TIN:

 • Build number: A710FXXU2BQC2 (Lastest)
 • Region Code: XXV
 • Android 6.0
 • Current Binary: Samsung Official
 • System Status: Official
 • Device Support: A7108 / A710F / A710FD / A710M / A710S / A710L / A710K
 • Support All Language
 • GPS Fixed
 • Serect Code fixed
 • HW device test fixed
 • Rom Tar flash via Odin
 • Message fixed
 • Theme Dream UX S8

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

 • Tải về file ROM ở trên
 • Giải nén file ROM
 • Nếu là bản A7108 thì flash cả 4 file, bao gồm: AP, BL, CP, CSC_XXV
 • Nếu là các bản còn lại thì chỉ flash AP với CSC

Không có nhận xét nào