Breaking News

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO R15 Dual (CPH1835)Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO R15 Dual (CPH1835)

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO R15 Dual (CPH1835)
Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO R15 Dual (CPH1835)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@
Cách active cũ cho ai chưa biết:

Không có nhận xét nào