Breaking News

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO A5 (CPH1809) và A5 Chinese (PBAM00 – PBAT00)Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO A5 (CPH1809) và A5 Chinese (PBAM00 – PBAT00)

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO A5 (CPH1809) và A5 Chinese (PBAM00 – PBAT00)
Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO A5 (CPH1809) và A5 Chinese (PBAM00 – PBAT00)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@
Cách active cũ cho ai chưa biết:

Không có nhận xét nào