Breaking News

ROM 5.1.1 cho Galaxy A8 (A800i) – Fix “Custom Binary Blocked by FRP Lock"ROM 5.1.1 cho Galaxy A8 (A800i) – Fix “Custom Binary Blocked by FRP Lock"

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp link downoad, link tải Android 5.1.1 cho thiết bị Samsung Galaxy A8 với mã là SM-A800I. Hãy tìm link đúng với mã thiết bị bạn đang sử dụng và 5.1.1 cho Samsung Galaxy A8. Ai chưa biết UP ROM có thể xem hướng dẫn tại đây:

Tổng hợp link tải Firmware cho 5.1.1 cho Samsung Galaxy A8

I. Android 5.1.1
1. Samsung Galaxy A8(2015) SM-A800I
Region code: XXV
PDA: A800IXXU2APB1
CSC: A800IOLB2APB1
Link download (Fshare): SM-A800I_A800IXXU2APB1_XXV_HiepGia_Samsungviet.zip
LOG: (Up qua Odin)
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1100)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> boot.img
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> cache.img
<ID:0/005> hidden.img
<ID:0/005> modem.bin
<ID:0/005> recovery.img
<ID:0/005> sboot.bin
<ID:0/005> system.img
<ID:0/005> RQT_CLOSE !!
<ID:0/005> RES OK !!
<ID:0/005> Remain Port …. 0
<ID:0/005> Removed!!
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)

Không có nhận xét nào