Breaking News

Hướng dẫn thoát Factory Mode trên các thiết bị Samsung GalaxyHướng dẫn thoát Factory Mode trên các thiết bị Samsung Galaxy

Hướng dẫn thoát Factory Mode trên các thiết bị Samsung Galaxy

“Factory Mode” được kích hoạt nếu phân vùng EFS của thiết bị lỗi. Đôi khi nếu bạn đã fix thành công các phân vùng EFS, bạn lại bị xuất hiện “factory mode”. Nếu bạn thấy hộp màu đen chứa một số thông tin về thiết bị (PDA, CSC, H / W, TSP, TSK …) bằng các ký tự màu vàng … có nghĩa là bạn đang ở chế độ Factory mode.
Để thoát khỏi chế độ này chúng ta cần ROOT máy (Cách root từng máy các bạn Google nhé :D)

HƯỚNG DẪN:

B1: Download và cài “ES File Explorer” hoặc “Root Explorer
B2: Mở “Root Explorer” và tìm đến thư mục theo đường dẫn: efs/FactoryApp/

B3: Mở file “factorymode” với tùy chọn “Text Editor

B4: Thay đổi thông số từ OFF sang ON

B5: Lưu và khởi động lại máy
 
NẾU KHỞI ĐỘNG LẠI VẪN CHƯA HẾT THÌ HÃY THỬ CÁCH BÊN DƯỚI NHÉ:
B1: Tải và cài “Terminal Emulator
B2: Mở “Terminal Emulator” và gõ:
su
B3: Sau đó gõ tiếp từng lệnh sau (mỗi lệnh 1 dòng, sau mỗi dòng ấn ENTER nhé)
rm /efs/FactoryApp/keystr
rm /efs/FactoryApp/factorymode
echo -n ON >> /efs/FactoryApp/keystr
echo -n ON >> /efs/FactoryApp/factorymode
chown 1000.1000 /efs/FactoryApp/keystr
chown 1000.1000 /efs/FactoryApp/factorymode
chmod 0744 /efs/FactoryApp/keystr
chmod 0744 /efs/FactoryApp/factorymode
reboot
Sau đó máy khởi động lại là được 😀
NẾU VẪN CHƯA ĐƯỢC HOẶC KHÓ LÀM THÌ HÃY THỬ CÁCH TỰ ĐỘNG SAU:
– Tải file (FACTORY MODE EXIT(YELLOW WORDS).rar) về,
– Trên điện thoại vào Tùy chọn nhà phát triển, bật USB Debugging (Gỡ rối USB) và kết nối với máy tính
– Giải nén file vừa tải về, chạy file .bat rồi chờ nó chạy xong, khởi động lại máy là OK

Không có nhận xét nào