Breaking News

File fix imei cho Samsung Tab 3 (SM-T311) – Baseband unknownFile fix imei cho Samsung Tab 3 (SM-T311) – Baseband unknown

File fix imei cho Samsung Tab 3 (SM-T311) – Baseband unknown

File fix imei cho Samsung Tab 3 (SM-T311) – Baseband unknown android version 4.4.2
Hướng dẫn: Dùng Odin, chọn file ở mục “PHONE or CP“ nhé

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào