Breaking News

Tổng Hợp Rom Sony M5 Lock Remove File

Tổng Hợp Rom FTF Sony M5, Firmware Sony M5 Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
Tổng Hợp File Remove Lock Sony M5, File xóa Pass Sony M5, ALL Rom Fix logo Sony
Nếu Máy Sony M5 bị Quên Mật Khẩu thì chỉ cần chạy Lock Remove File Thôi
Hướng Dẫn Xóa Mật Khẩu Sony M5: E5603, E5633, E5653, E5663, E5606, E5643 
Hướng Dẫn UpRom Fix Treo logo Sony E5603, E5633, E5653, E5663, E5606, E5643 

Công Cụ Cần Thiết:
SONY Flash Tool ALL Version: Download
Driver SONY: Download


Video Hướng Dẫn:Link Rom Download  :                

E5603 - Sony Xperia M5
E5603_30.2.A.1.21_R3B_Customized.UK.ftf (Rom Sony E5603 FTF File)
E5603_30.2.A.1.21_R3B_RemoveLock.ftf (Sony E5603 Lock Remove File)

E5633 - Sony Xperia M5 Dual
E5633_30.2.B.1.21_R2B_Customized.UA.ftf (Rom Sony E5633 FTF File)
E5633_30.2.B.1.21_R2B_RemoveLock.ftf (Sony E5633 Lock Remove File)

E5653 - Sony Xperia M5 Single Sim
E5653_30.2.A.1.21_R1B_Customized.VN.ftf (Rom Sony E5653 FTF File)
E5653_30.2.A.1.21_R1B_RemoveLock.ftf (Sony E5653 Lock Remove File)
E5653_30.2.A.1.21_CustomizedVN_FileSetool (Rom Unbrick Sony E5653 For Setool)
E5653_1Sim_Jtag (File Dump eMMC Sony E5653)

E5663 - Sony Xperia M5 Dual
E5663_30.2.B.1.21_R2B_CustomizedVN.ftf (Rom Sony E5663 FTF File)
E5663_30.2.B.1.21_R2B_RemoveLock.ftf (Sony E5663 Lock Remove File)
E5663_30.2.B.1.21_CustomizedVN_FileSetool (Rom Unbrick Sony E5663 For Setool)
E5663_2Sim_Jtag (File Dump eMMC Sony E5663)

E5606 - Sony Xperia M5
E5606_30.2.A.1.21_R2B_Customized.AR.ftf (Rom Sony E5606 FTF File)
E5606_30.2.A.1.21_R2B_RemoveLock.ftf (Sony E5606 Lock Remove File)

E5643 - Sony Xperia M5 Dual
E5643_30.2.B.1.21_R5B_Customized.BR.ftf (Rom Sony E5643 FTF File)
E5643_30.2.B.1.21_R5B_RemoveLock.ftf (Sony E5643 Lock Remove File)

Không có nhận xét nào