Breaking News

Tổng Hợp Rom G900A và Nhiều File Khác

●Tổng Hợp Rom Samsung Galaxy S5 (AT&T) SM-G900A Full File repair cứu máy treo logo
- Official Firmware G900A New Version Unbrick, COMBINATION File Repair bootloop logo
- Chia Sẽ File Dump G900A Fix Unknow Baseband, Repair no imei, Mất imei, mất sóng
- Chia Sẽ Rom Tiếng Việt G900A có cả 2 phiên bản v5.1.1 và 6.0.1. Thích bản nào cài bản đó, có cả hướng dẫn, 1 Link Download bao gồm tất cả, Link bên dưới.

Link Download:

G900AUCU1ANCE_ATT_4File442 (Full Rom G900A v4.4.2)
G900AUCU2AND3_ATT_4Files442 (Full Rom G900A v4.4.2)
G900AUCU4COI5_ATT_4Files511 (Full Rom G900A v5.1.1)
G900AUCS4CPA2_ATT_4Files511 (Full Rom G900A v5.1.1)
G900AUCS4CPA6_ATT_4Files511 (Full Rom G900A v5.1.1)
G900AUCS4DPH3_ATT_4Files601 (Full Rom G900A v6.0.1)
G900AUCS4DQD1_ATT_4Files601 (Full Rom G900A v6.0.1)
COMBINATION_ATT_FA44_G900AUCU2ANG1 (File COMBINATION G900A)
COMBINATION_ATT_FA44_G900AUCU4AOF1 (File COMBINATION G900A)
G900A_512M (File Dump G900A dùng để fix lỗi)
G900A_Partitions (File Dump G900A All Partitions Backup)
Rom tiếng Việt + Hướng Dẫn v5.1.1 và 6.0.1: Download


Không có nhận xét nào