Breaking News

Share Rom Unbrick Asus Z010D ZC550KL - Firmware Z010D QFIL ok

Chia Sẽ Rom Unbrick QDLoader 9008 Asus Z010D ZC550KL Flash By QFIL Tool ok
Official Firmware ZC550KL Cứu Boot, Cứu Máy Fix Treo logo, Xóa Mật Khẩu, 

Link Rom Download và những Tool cần thiết, có video hướng dẫn
1./ Rom Unbrick (Factory CSC image): Download
2./ QFIL Tool Flash ok: Download3./ QFIL ALL Version: Download4./ Driver: Download
Video Hướng DẫnXem Thêm (See More):
☞ Repair imei Asus Z010D (ZC550KL)  HERE
☞ Fix No Signal Z010D (Fix mất sóng ZC550KL)  HERE
☞ Exit Factory Mode Z010D (ZC550KL)  HERE


Không có nhận xét nào