Breaking News

Share Rom Oppo A37F Phiên Bản Mới Nhất Fix Lỗi Youtube

●Chia Sẽ Rom Oppo A37F latest version A.34_180817 (Phiên Bản Mới Nhất) và không bị Lỗi youtube, mọi chức năng hoạt động ổn định. Rom có thể chạy với bất kỳ tool qualcomm nào, ở đây mình chạy với UMT
●Sau khi Flash xong mọi người có thể đăng nhập vào google play để cập nhật dịch vụ của google play. 
●Có một số máy sau khi chạy xong bị kẹt 9008, mọi người có thể tải thêm File có kèm bên dưới để Fix 9008 nhé

Link Download ROM: A37fEX_11_A.34_180817_FixYoutube
File Exit 9008 khi cần: OPPO_A37F_FIX_9008
Tool UpRom Miracle No Need box: DownloadVideo Hướng Dẫn:Không có nhận xét nào