Breaking News

Rom cứu máy cho NOKIA 2 dual sim (TA-1029)

Rom cứu máy cho NOKIA 2 dual sim (TA-1029)
Rom cứu máy cho NOKIA 2 dual sim (TA-1029)

DOWNLOAD:

  1. Nokia2_TA-1029_7.1.1_QFIL.zip (1.2G) | MAX SPEED LINK
  2. Nokia__Dynamo_00WW__E1M__600WW_CM2.zip (1.2G) | MAX SPEED LINK
  3. prog_emmc_firehose_8909_ddr_nokia_2.mbn | MAX SPEED LINK

HƯỚNG DẪN:

File QFIL flash như hướng dẫn dưới, file CM2 flash bằng CM2 tool.
B1: Download và cài đặt Driver và Tool bên trên. Sau đó bật tool (QFIL) lên:

Rom stock Vivo V7 (PD1718F) - unbrick, fix treo logo

B2: Tắt điện thoại (Tháo pin ra nếu có thể, rồi lắp pin lại), giữ phím TĂNG ÂM LƯỢNG và cắm cáp USB  để kết nối với máy tính.
B3: Trên tool ta chọn lần lượt theo hình, chọn các file có trong thư mục ROM

Rom stock Vivo V7 (PD1718F) - unbrick, fix treo logo

B4: Sau khi bấm Download thì đợi quá trình flash kết thúc, thời gian khoảng 5-10′:

Rom stock Vivo V7 (PD1718F) - unbrick, fix treo logo
Rom stock Vivo V7 (PD1718F) - unbrick, fix treo logo
Rom stock Vivo V7 (PD1718F) - unbrick, fix treo logo

Không có nhận xét nào