Breaking News

New Rom G950U1 ALL Version

●Tổng Hợp Rom G950U1 Full File Repair, Official Firmware G950U1 Samsung Galaxy S8
- New Rom Samsung G950U1 ALL Version, ALL Firmware G950U1 New Version Download

●Đây Là Rom Quốc Tế Cho Samsung G950U1, Không Có App Nhà Mạng, Và Sử Dụng Không Bị Hạn Chế Bởi Nhà Mạng Như Bản U G950U (US). Và Đương Nhiên Giữa Bản UU1 Có Thể Chạy Qua Lại Đều Được Vì Cùng Chip Qualcomm (Cùng Thị Trường US). Nên Bản U Có Thể Convert Qua U1 Để Xài Như Máy Quốc Tế. G950U  G950U1 ok


LINK ROM DOWNLOAD SM-G950U1 - Samsung Galaxy S8 (US Unlocked)
G950U1UEU1AQH3 _G950U1OYM1AQH3_OYM_FULL_7.0  (2,4G) Firmware G950U1
G950U1UEU2AQK2 _G950U1OYM2AQK2_OYM_FULL_7.0  (2,5G) Firmware G950U1
G950U1UEU2CRB9 _G950U1OYM2CRB9_OYM_FULL_8.0  (2,8G) Firmware G950U1
G950U1UEU3CRD4 _G950U1OYM3CRD4_OYM_FULL_8.0  (2,9G) Firmware G950U1
G950U1UES5CSB2 _G950U1OYM5CSB2__XAA_FULL_8.0  (2,9G) Firmware G950U1
G950U1UEU5DSC1 _G950U1OYM5DSC1_XAA_FULL_OS9 (3,1G) Firmware G950U1


Không có nhận xét nào