Breaking News

ALL File Samsung G955N (Rom + Dump + EFS + Cert + Root)

●Tổng Hợp Rom Full File Cứu Máy Treo logo Samsung Galaxy S8+ (Korean) SM-G955N
- ALL Official Firmware G955N New Version Full File Fix bootloop logo G955N Galaxy S8+
- Share File Dump Partitions G955N Dùng Để Fix Những Lỗi Phần Mềm, Repair Partitions
- Chia Sẽ COMBINATION File Repair Unknow Baseband, No imei Samsung G955N S8+


LINK DOWNLOAD 


G955NKSU1AQDC_G955NOKR1AQDC_SKC_FULL_7.0  (2,4G) Stock Firmware G955N
G955NKSU1CRCB_G955NOKR1CRCB_LUC_FULL_8.0  (3,0G) Stock Firmware G955N
G955NKSU3CRI3_G955NOKR3CRI3_SKC_FULL.8.0       (3,0G) Stock Firmware G955N
G955NKSU3DSC1_G955NOKR3DSC1_SKC_FULL_OS9 (3,3G) Stock Firmware G955N
COMBINATION_FA70_G955NKSU1AQE3_CL11319700 (674M) (COMBINATION G955N)
COMBINATION_FA70_G955NKSU2ARH1_CL11813299 (675M) (COMBINATION G955N)
COMBINATION_FA70_G955NKSU3ARI1_CL11813299   (675M) (COMBINATION G955N)
G955N_Partitions (File Dump G955N ALL Partitions Backup)
G955N_efs_odin.tar (File Dump EFS G955N by Odin, Nên Backup trước khi Flash)
ALL File Cert + File EFS Samsung G955N Read by z3x: Download
File Root + TWRP Samsung G955N: Download

Không có nhận xét nào